Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat rodzaju zbieranych przez nas danych osobowych, celów ich wykorzystywania, podstaw prawnych przetwarzania, stosowanych przez nas plików cookies, a także przysługujących Ci praw.

I. Definicje

 1. Administrator – Bartłomiej Klocek oraz Michał Matrejek  – wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą CRAG SPORT Bartłomiej Klocek, Michał Matrejek spółka cywilna, adres: Cholerzyn 406, 32-060 Liszki, NIP: 6762464801, REGON: 122854450;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – jest to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii;
 4. Polityka prywatności – niniejsza Polityka Prywatności;
 5. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony, a które umożliwiają korzystanie z jej funkcjonalności;
 6. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 8. Strona – strona internetowa udostępniana przez Administratora pod adresem: https://cragsport.pl/ lub odpowiednio https://cragmagazine.pl/;
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która odwiedza Stronę lub korzysta z jej funkcjonalności (w szczególności z narzędzi służących do prowadzenia komunikacji).

II. Definicje

Zbieramy jedynie niezbędne Dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z przepisami RODO. Rodzaj zbieranych danych, cele oraz podstawy prawne ich przetwarzania zostały opisane poniżej.

 1. Korzystanie ze Strony

  Aby umożliwić Ci wyświetlanie Strony internetowej zbieramy takie Dane osobowe jak adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Przetwarzamy je w celu świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu Ci treści Strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Jeżeli dana Strona umożliwia dodawanie komentarzy przez Użytkowników, przetwarzane będą w związku z tym takie Twoje Dane osobowe jak imię oraz nick. Podstawą przetwarzania Danych osobowych w ramach systemu komentarzy jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Ponadto, w związku z udostępnianiem Strony internetowej możemy wykorzystywać Dane osobowe w celu optymalizacji korzystania ze Strony, a także umożliwienia Ci niezakłóconego i komfortowego wyświetlania Strony. Możemy również używać ich w celach statystycznych i analitycznych (np. Google Analytics), jak również w celu zapewniania bezpieczeństwa korzystania ze Strony (np. do wykrywania botów i nadużyć). Podstawą przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

  Strona może przekierowywać do stosowanego przez nas portalu do zamówień b2b. Przetwarzane w nim będą Dane osobowe niezbędne do realizacji i obsługi zamówienia, zaś podstawą prawną będzie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 2. Skontaktowanie się z Administratorem

  Możesz skontaktować się z nami za pomocą umieszczonego na Stronie formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, a także za pośrednictwem komunikatorów udostępnianych przez media społecznościowe. Skontaktowanie się z Administratorem za pomocą powyższych kanałów wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu; w treści zapytania możesz podać także inne dane, aby łatwiej było nam się z Tobą skontaktować).

  Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych podanych przez Ciebie za pośrednictwem umieszczonego na Stronie formularza kontaktowego jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku skontaktowania się z nami innymi kanałami komunikacji, podstawą tą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Marketing

  Możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu realizacji działań marketingowych określonych w niniejszej Polityce prywatności. Dla realizacji niektórych z nich wykorzystujemy Profilowanie, dzięki któremu wyświetlane treści reklamowe są lepiej dostosowane do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań.

  • Newsletter

   Strona umożliwia zapisanie się do naszego Newslettera. Za jego pośrednictwem na Twoją elektroniczną skrzynkę pocztową będziemy wysyłać wiadomości związane z naszą ofertą handlową, a także informacje o nowościach czy promocjach cenowych. Do obsługi Newslettera możemy korzystać z usług dostawców oprogramowania służącego do obsługi mailingów i newsletterów.

   Zapisanie się do Newslettera wiąże się z koniecznością podania przez Ciebie Twoich danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Nie podanie ich skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z tej usługi.

   Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku z z wysyłką Newslettera jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • Marketing bezpośredni

   Możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w związku z działaniami w zakresie marketingu bezpośredniego, który polega na kierowaniu bezpośrednich komunikatów, do wybranych, indywidualnych klientów, często powiązanych z ich zainteresowaniami (np. reklama behawioralna). Prowadzić też możemy innego rodzaju działania analityczne oraz statystyczne, a także przesyłać Ci informacje handlowe drogą elektroniczną, bądź kontaktować się z Tobą telefonicznie. Dopuszczamy również przesyłanie Ci takich informacji pocztą lub kurierem. Możemy podejmować też inne, zgodne z prawem działania mające na celu zawarcie umowy lub nawiązanie współpracy. Prowadzimy je samodzielnie oraz z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi informatycznych (np. typu marketing automation).

   Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być wycofana w dowolnym momencie.

   Twoje Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego również za pośrednictwem publicznych profili na portalach społecznościowych takich jak m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube czy Instagram, które są administrowane przez nas lub na nasze zlecenie. Właściciele powyższych portali społecznościowych na swoich stronach internetowych publikują zasady przetwarzania na nich Danych osobowych. W ten sposób przetwarzamy przede wszystkim dane Użytkowników odwiedzających nasze profile, do których mamy dostęp w związku z komentarzami, polubieniami lub w ramach innych interakcji. Przetwarzamy powyższe dane w celu umożliwienia Ci podejmowania aktywności na naszych profilach, optymalizacji prowadzenia tych profilów, udostępniania informacji o oferowanych przez nas produktach, organizowanych przez nas wydarzeniach czy konkursach, jak również w celach statystycznych i analitycznych, przy użyciu narzędzi oferowanych przez dostawców ww. portali społecznościowych.

   Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w powyższym celu jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

   Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.

  • Obsługa reklamacji

   Jeżeli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej oferowanych przez nas produktów, będziemy przetwarzać jedynie niezbędne dane osobowe w celu jej rozpatrzenia. Wymagać też możemy podania innych informacji potrzebnych do obługi reklamacji. Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich Danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Polityka cookies

Zarówno my, jako Administrator Danych osobowych, jak i podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne, statystyczne oraz reklamowe stosujemy Pliki cookies aby zapewnić działanie Strony na najwyższym poziomie i dostosować ją do Twoich indywidualnych potrzeb. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy m.in. do optymalizacji Strony, zapewnienia jej bezpieczeństwa, jak również w celach analitycznych i reklamowych. Za pośrednictwem wykorzystywanych przez nas Plików cookies nie otrzymujemy jednak bezpośrednich informacji o Twojej tożsamości.

Możesz zarządzać Plikami cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Najpopularniejsze przeglądarki oferują m.in. możliwość zaakceptowania wszystkich Plików cookies, zaakceptowania jedynie wybranych Plików cookies stosowanych dla danej strony internetowej, zarządzania ustawieniami różnych typów Plików cookies czy blokowania lub usuwania ich. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących Plików cookies, w tym ich blokowania oraz usuwania dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.

Zmiana ustawień Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony. Jeżeli nie zmienisz w swojej przeglądarce ustawień dotyczących cookies, pliki te będą zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących Plików cookies możesz dokonać w dowolnym momencie.

Biorąc pod uwagę czas życia Plików cookies, wykorzystujemy następujące ich rodzaje:

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowujemy w Twoim urządzeniu końcowym do momentu opuszczenia przez Ciebie Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe – pliki te przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w danych Plikach cookies lub do czasu, aż je usuniesz.

Biorąc pod uwagę cele, w jakich stosujemy Pliki cookies, wykorzystujemy następujące ich rodzaje:

 • niezbędne (w tym odpowiedzialne za bezpieczeństwo) – umożliwiają one korzystanie ze Strony, np. pozwalają na utrzymanie sesji, służą do wykrywania botów i nadużyć w usługach;
 • statystyczne (w tym analityczne) – służą do pozyskiwania danych statystycznych dotyczących Strony oraz poprawy wydajności Strony poprzez pozyskanie informacji takich jak np. liczba wizyt i źródła ruchu na Stronie; stosowane są w celu ustalenia, które strony cieszą się większą popularnością i mają większą liczbę odwiedzin, a także zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony;
 • funkcjonalne (w tym wydajnościowe) – umożliwiają zapamiętanie i dostosowanie wyglądu Strony do Twoich preferencji, np. w zakresie języka, regionu czy rozmiaru czcionki, a także umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony w celu optymalizacji korzystania z niej;
 • marketingowe – pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań w ramach naszej Strony internetowej, jak i poza nią (np. na innych stronach lub aplikacjach).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych oraz zabezpieczających Plików cookies w celu umożliwienia Ci korzystania ze Strony jest konieczność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą przetwarzania Twoich Danych osobowych w związku ze stosowaniem Plików cookies w pozostałych celach jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Przetwarzanie Danych osobowych poza EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza EOG różni się od tego, który jest zapewniany przez prawo Unii Europejskiej. Z tego względu przekazujemy Dane osobowe poza EOG tylko wówczas, kiedy jest to konieczne, np. w celu zapewnienia najwyższego poziomu usług IT czy zagwarantowania bezpieczeństwa Danych. Jako Administrator dbamy o to, aby podmioty spoza EOG przetwarzające Dane na nasze zlecenie miały do nich dostęp wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez nich usług i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony. W związku z tym, współpracujemy z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, co do których Komisja Europejska wydała stosowną decyzję stwierdzającą zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych oraz stosujemy standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską.

V. Odbiorcy Danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje Dane osobowe:

 1. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom;
 2. podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz (np. usługi serwisowe, wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania oraz systemów informatycznych, obsługi newsletterów i mailingów, marketingowe, związane z analizą danych i prowadzeniem statystyk, transportowe, przewozowe, kurierskie, doradcze, audytowe, księgowe, prawne oraz ich upoważnionym pracownikom lub współpracownikom);
 3. podmiotom upoważnionym do otrzymania Twoich Danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Uprawnienia Użytkownika

Przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do treści swoich Danych osobowych;
 2. sprostowania swoich Danych osobowych;
 3. usunięcia swoich Danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych;
 5. żądania przeniesienia swoich Danych osobowych;
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych – w przypadku, gdy są one przetwarzane przez Administratora w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda; cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania z prawem zanim zgoda została cofnięta; w celu wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem w sposób przewidziany w pkt. VIII Polityki prywatności.
 8. prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować wyłącznie w sposób zgodny z odpowiadającymi im przepisami RODO.

VII. Okres przetwarzania Danych osobowych

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne.

Czas, przez jaki przetwarzamy Twoje Dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu ich przetwarzania. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe w czasie świadczenia usługi (np. obsługi zamówienia, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, subskrypcji Newslettera), do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeżeli przetwarzanie Twoich Danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub dla obrony przed takimi roszczeniami, okres przetwarzania może zostać przedłużony. Po tym czasie przetwarzamy Twoje Dane jedynie wówczas i w takim zakresie, jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Po upływie okresu przetwarzania, usuniemy Twoje Dane lub je zanonimizujemy.

VIII. Kontakt z Administratorem

W sprawie Twoich Danych osobowych możesz skontaktować się z nami mailowo wysyłając wiadomość na adres dane@cragsport.pl lub listownie na adres Administratora wskazany w pkt. I.

IX. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Systematycznie prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezpieczny. Dbamy o to, aby dostęp do Danych miały jedynie osoby upoważnione i wyłącznie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia wykonywanych przez nie zadań. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych osobowych i ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem (są to przykładowo certyfikaty SSL do ochrony transmisji, hasła zapisane w bazie niejawnie, zmiany haseł dostępowych, aktualizacje oprogramowania). Udostępniając i przekazując Dane osobowe naszym podwykonawcom i podmiotom współpracującym dokładamy starań, aby dawali oni gwarancję stosowania stosownych środków bezpieczeństwa.

X. Zmiany Polityki prywatności

Na bieżąco weryfikujemy niniejszą Politykę prywatności i w razie potrzeby ją aktualizujemy.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 24.08.2022.