Kacpra złapaliśmy w drodze do pracy, czyli na podejściu pod Murowaniec, koło 8 rano, więc rozmowa, która była kanwą dla tego wpisu, odbyła się w warunkach dla niego niemal naturalnych i dynamicznie 😉. A spytaliśmy go m.in. o ostatnie szybkie przejście północnej ściany Eigeru. Trochę eigerowej historii Na początek kilka liczb i faktów, bo nie tyle szczyt, co właśnie jego północna ściana mają długą i niezwykle burzliwą historię zdobywania. Eiger jest szczytem Alp Berneńskich, wnoszącym się ponad Grindelwaldem na wysokość 3970 m n.p.m. Północna ściana jest jedną z najtrudniejszych, a do tego najdłuższą w Alpach –  ponad 1800 m. Szczyt został zdobyty po raz pierwszy w 1858 roku przez Charlesa Barringtona oraz jego dwóch przewodników – Christiana Almera i Petera Bohrena, którzy osiągnęli szczyt od zachodu, poruszając się wzdłuż grani.  Dopiero z końcem XIX i początkiem XX wieku rozpoczęto walkę o zdobycie góry jej północną ścianą i niestety droga do…