1% for the Planet – dobro ludzi i planety ponad zysk firm

AUTOR: Jola Sitarz-Wojcicka
O AUTORZE
AUTOR: Jola Sitarz-Wojcicka

Crag Sport
Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą, której celem jest dostarczanie najwyższej jakości produktów sportowych i turystycznych. Firma działa od 2013 r. jako wyłączny przedstawiciel marki Black Diamond na polskim rynku. W swoim portfolio gromadzimy szereg specjalistycznych marek outdoorowych, będących liderami w branży, związanych ze wspinaniem, aktywnościami górskimi i szeroko pojętym outdoorem.
EKO
15 lipca, 2021

1% for the Planet to międzynarodowa organizacja, której członkowie przeznaczają co najmniej 1% z rocznego przychodu na cele środowiskowe. Pomysłodawcami tej powstałej w 2002 roku inicjatywy są Yvon Chouinard – założyciel firmy Patagonia i Craig Mathews – założyciel Blue Ribbon Flies. Ideą 1% jest przekazywanie środków z przychodów firmy organizacjom pozarządowym, które zajmują się lokalnymi problemami środowiskowymi. Dzięki takim działaniom powstaje sojusz firm, które są finansowo zaangażowane w tworzenie „zdrowej planety”. Twórcy tej inicjatywy dostrzegli potrzebę uświadamiania przedsiębiorców, że istnieje ważniejszy cel niż maksymalizacja zysków. Według nich odpowiedzialność za planetę i stan środowiska naturalnego to forma zrehabilitowania się za zużywanie surowców naturalnych i niszczenie przyrody. Od początku swojej działalności w 2002 roku, w ramach inicjatywy rozdysponowano 250 mln $ wśród setek organizacji non profit działających na rzecz ochrony środowiska w ponad 40 krajach na świecie.

W tym roku jedną z organizacji non-profit, która uzyska wsparcie finansowe w ramach 1% for the Planet jest działająca w Polsce Inicjatywa Dzikie Karpaty. To społeczność, która powstała aby chronić przyrodę Karpat. Tworzą oni ruch oddolny, do którego każdy może dołączyć.

Piszą o sobie: „Naszą inicjatywę nie powołało żadne rozporządzenie, urząd czy organizacja. Zainspirowała nas sama Puszcza i jej niewiarygodne dziedzictwo. Niemal rok temu założyliśmy obóz w Bieszczadach. Tworzy go nieformalna, otwarta i wciąż powiększająca się grupa ludzi zaangażowanych w starania o ochronę dzikiej przyrody. Uważamy, że zwykli obywatele mają prawo decydować o zarządzaniu polskimi lasami, które są dobrem publicznym. Inicjatywa ma charakter wolontariatu, co oznacza, że żadne z nas nie otrzymuje wynagrodzeń za to, co robi dla obrony starych lasów. Jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą, mamy różne zawody i doświadczenia, podchodzimy z różnych rejonów Polski, także z Karpat. Pomimo wielu różnic, żyjemy razem na tym samym świecie. Świecie, który każdego dnia jest w coraz większym niebezpieczeństwie. Chęć ratowania naszej planety, począwszy od naszego kraju, połączyła nas i tak powstała Inicjatywa Dzikie Karpaty. Stajemy w obronie Puszczy Karpackiej, najcenniejszego lasu górskiego jaki zachował się w Polsce. Jedno z tych wyjątkowo cennych miejsc to obszar Pogórza Przemyskiego”.

Dzikie Karpaty to pasjonaci puszczy i obrońcy przyrody. Dzięki ich działaniom i nagłośnieniu w mediach  starań o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, bardzo wiele osób zaangażowało się w ten proces np. podpisując petycję on-line. Powstanie parku narodowego w tym najstarszym górskim lesie w Polsce, ochroni stare drzewa przed wycinką, a całe ekosystemy przed zubożeniem. Ich działania i zaangażowanie w ochronę puszczy zostały zauważone i docenione przez wiele osób, w tym 1% for the Planet.

1% for the Planet to całe 100% dla aktywistów, których misją jest ochrona przyrody. Oddolne ruchy społeczne często zrzeszają mieszkańców skupionych wokół lokalnych problemów środowiskowych. Bardzo często takie małe grupy aktywistów mają trudności w pozyskiwaniu funduszy na swoje działania. Wspierając inicjatywę 1% for the Planet jako firma lub osoba indywidualna masz szansę to zmienić i mieć wpływ na poprawę jakości otaczającego nas świata. Działanie to jest formą neutralizacji eksploatacji przyrody i impaktu spowodowanego zarobkową działalnością człowieka. Ochrona środowiska naturalnego to nie tylko działania ratujące przyrodę i gatunki zagrożone, to przede wszystkim zapewnienie zdrowszego i bezpieczniejszego życia dla ludzi. Razem możemy więcej niż w pojedynkę. Dołącz do nas.

Jola Sitarz-Wójcicka

Zobacz także

SPORT
07 czerwca, 2018

Motywacja to podstawa

PRZECZYTAJ
LIFESTYLE  |   PODRÓŻE  |   SPORT
05 czerwca, 2017

Paklenica dla każdego

PRZECZYTAJ
PODRÓŻE  |   SPORT  |   WSPINACZKA
07 stycznia, 2021

Spokój sprzyja odważnym

PRZECZYTAJ