1% for the Planet to międzynarodowa organizacja, której członkowie przeznaczają co najmniej 1% z rocznego przychodu na cele środowiskowe. Pomysłodawcami tej powstałej w 2002 roku inicjatywy są Yvon Chouinard – założyciel firmy Patagonia i Craig Mathews – założyciel Blue Ribbon Flies. Ideą 1% jest przekazywanie środków z przychodów firmy organizacjom pozarządowym, które zajmują się lokalnymi problemami środowiskowymi. Dzięki takim działaniom powstaje sojusz firm, które są finansowo zaangażowane w tworzenie „zdrowej planety”. Twórcy tej inicjatywy dostrzegli potrzebę uświadamiania przedsiębiorców, że istnieje ważniejszy cel niż maksymalizacja zysków. Według nich odpowiedzialność za planetę i stan środowiska naturalnego to forma zrehabilitowania się za zużywanie surowców naturalnych i niszczenie przyrody. Od początku swojej działalności w 2002 roku, w ramach inicjatywy rozdysponowano 250 mln $ wśród setek organizacji non profit działających na rzecz ochrony środowiska w ponad 40 krajach na świecie. W tym roku jedną z organizacji non-profit, która uzyska wsparcie finansowe w ramach 1% for…